Intersectorale samenwerking voor meer werkperspectief voor Nederland

Convenant Werkperspectief.NL

Zestien sectoren, samen goed voor 3.2 miljoen werkenden (36% van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking) hebben de handen ineengeslagen om te werken aan werkperspectief voor Nederland. Het doel van de convenantpartners Werkperspectief.NL is sectoren met grote tekorten helpen aan instroom en het aanpakken van knelpunten. Samen bieden zij werkperspectief door middel van transparantie van kennis, middelen en initiatieven!

Aanleiding

De COVID19-crisis leidde tot grote uitstroom bij getroffen sectoren en een soms nog grotere instroombehoefte bij tekortsectoren. De dynamiek en problematiek op de arbeidsmarkt heeft, net als bij eerdere crises, een sterk sectoraal karakter: in 2020 was 90% van de nieuwe werkloosheid en 80% van de vacatures te vinden in 10% van de arbeidsmarkt.

In 2021 bevinden we ons in de herstelfase. De (tijdelijke) krimpsectoren bevinden zich inmiddels onder de grootste groeisectoren en krapte op de arbeidsmarkt is weer een centraal thema. Effectief en proactief handelen is van groot belang, met daarbij ook aandacht voor het onbenut arbeidspotentieel!

Maar hoe doe je dat?

Centraal knooppunt Platform naar Werk

Over de arbeidsmarkt is een breed spectrum aan actuele en accurate informatie beschikbaar waarmee arbeidsmarktvraagstukken effectief bestreden kunnen worden. Speerpunt van de aanpak van Werkperspectief.NL is het creëren van een centraal knooppunt, waar relevante informatie open access verzameld en ontsloten wordt. Hierbij werkt Werkperspectief.NL nauw samen met CAOP middels het Platform naar Werk. Samen creëren zij een infrastructuur die bijdraagt aan een optimale werking van de arbeidsmarkt.

Uitgangspunten zijn:

  1. Het creëren van beter en breder inzicht in kansrijke en duurzame transitiepaden op de arbeidsmarkt door het combineren van beschikbare arbeidsmarktinformatie;
  2. Het versterken en verbinden van loopbaaninitiatieven;
  3. Het stimuleren van een lerend netwerk gericht op het gezamenlijk oplossen van knelpunten en versterken van best practices. Ervaring uit de praktijk staat hier centraal!

Meer weten?

Kijk op www.werkperspectief.NL en schrijf je in voor de nieuwsbrief!

 

Download dit persbericht