Convenant Werkperspectief.NL

Zeventien sectoren, samen goed voor 3.2 miljoen werkenden (36% van de werkzame Nederlandse beroepsbevolking) hebben de handen ineengeslagen om te werken aan werkperspectief voor Nederland. Het doel van de convenantpartners is om sectoren met grote tekorten te helpen aan instroom en knelpunten aan te pakken.

Samen bieden zij werkperspectief door middel van transparantie van kennis, middelen en initiatieven!